Aluevaalit lähestyvät, valitse ehdokkaasi rakentamaan uutta hyvinvointialuetta! Numeroni on 659

Aluevaaleissa valitaan uuden hyvinvointialueen valtuuston jäsenet. Uusi valtuusto päättää siitä missä ja miten alueen sosiaali-  ja terveyspalvelut asukkaille tuotetaan. On tärkeää, että aluevaltuustoon tulee valituksi jäseniä kattavasti eri puolilta Pirkanmaata. Erilaisten alueiden tuntemus on tärkeää palveluiden järjestämisessä. Pitkä ja monipuolinen kokemus päätöksenteossa antaa minulle vahvan pohjan olla mukana luomassa uutta päätöksentekomallia. 

Olen Hanna Laine, 49 vuotias Lähihoitaja Kangasalta. Työskentelen varhaiskasvatuksen lastenhoitajana. Toimin luottamustehtävissä mm. Kangasalan valtuuston puheenjohtajana ja Maakuntavaltuuston 1. varapuheenjohtajana. Harrastan monipuolisesti liikuntaa ja lukemista.

Lasten ja nuorten palvelut

 Perheiden tulee saada tukea ja ohjausta mahdollisimman varhain. Kangasalla on pitkälle kehitelty sähköinen perhekeskus, se on mahdollista ottaa käyttöön koko hyvinvointialueella. Sitä kautta perhe voi löytää kaikki palvelut yhdestä paikasta ja ottaa yhteyttä. Yhä enemmän palveluita tulee saada varhaiskasvatuksessa ja koulussa ilman lasten kuljettamista paikasta toiseen. Moniammatillinen yhteistyö lasten ja nuorten hyväksi tulee toteuttaa saumattomasti. Koronan jälkihoidossa on huomioitava erityisesti lapset ja nuoret. Lastensuojelun sijaishuoltoa on kehitettävä ja lisättävä alueella omaa palvelua. 

 • Perheille tukea oikeaan aikaan. 
 • Saumatonta yhteistyötä varhaiskasvatuksessa ja koulussa eri ammattilaisten kesken.
 • Koronan jälkihoidosta on huolehdittava riittävästi

Hyvinvoivat työntekijät

Henkilökunnan hyvinvointi näkyy suoraan asiakkaiden laadukkaissa palveluissa. On tärkeää, että henkilökunta on aidosti voimavara ja ihmisiä kohdellaan arvostavasti. Hyvinvointialue on monien eri ammattilasten työpaikka, hoitajien ja lääkäreiden lisäksi on ruokahuollon, puhtaanapidon, talous- ja henkilöstöhallinnon sekä tietohallinnon ja tekniikan ammattilaisia. Työnantajan vaihdos on toteutettava sujuvasti, henkilöstöä kuunnellen. Palkkojen harmonisointi on saatettava nopeasti valmiiksi. Mahdollisuus vaikuttaa omaan työhönsä,  työssä jaksamisen riittävä tuki  ja tasa-arvoinen kohtelu tekee alueen työpaikoista houkuttelevia.

 • Jokaisella työntekijällä on oikeus hyvään johtamiseen
 • Mahdollisuus vaikuttaa omaan työhön ja tukea työssä jaksamiseen.
 • Tasa-arvoinen kohtelu ja jokaisen työn arvostaminen on tärkeää.

Mielenterveys

Apua mielenterveysongelmiin on saatava mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. Nuorille apua tulee tarjota kouluissa ja oppilaitoksissa matalalla kynnyksellä. Työikäisten tulee saada apua nopeasti yhdeltä luukulta, pompottelu pois. Ikäihmisten mielenterveyspalveluihin on kiinnitettävä huomiota. Psykiatrisia sairaanhoitajia on saatava lisää sekä kotihoitoon että asumispalveluihin. 

 • Hoitotakuu myös mielenterveyspalveluihin
 • Oppilaitoksiin matalan kynnyksen keskusteluapua
 • Ikäihmisten mielenterveyspalveluihin enemmän huomiota

Ikäihmisten palvelut

Palvelua on saatava oikea aikaisesti oikeaan paikkaan. Ketään ei voi väkisin pitää kotona, jos toimintakyky ei siihen enää riitä. Oikea-aikainen palvelutarpeen kartoitus ja toimintakyvyn riittävä tukeminen mahdollistavat hyvän elämänlaadun mahdollisimman pitkään. Riittävät resurssit kotihoitoon ja asumispalveluihin luovat turvallisuutta.

 • oikeaan aikaan yhdeltä luukulta
 • Riittävät resurssit kotihoidossa ja asumispalveluissa
 • Oikeus tarpeen mukaiseen palvleumuotoon, ketään ei pidetä väkisin kotona

Palo- ja pelastustoimen sekä ensihoidon palvelut

Palo – ja pelastustoimen palvelut ovat toimineet Pirkanmaalla aluepelastuslaitoksen järjestämän hyvin. Tämä tilanne pitää säilyttää. Sopimuspalokuntien rooli on merkittävä ja sopimuksia tulee jatkaa. Toiminnan kehittämisessä pitää huolehtia henkilöstön jaksamisesta ja hyvästä johtamisesta. Apua on saatava koko maakunnan alueella.
Ensihoito on erittäin tärkeässä asemassa, kun henki on kyseessä. Ensihoidon resursseista on huolehdittava ja henkilöstön saatavuus turvattava. Pirkanmaalle olisi hyvä saada keskus, jonka kautta lentopelastus ja lentämällä tapahtuvat potilaskuljetukset toimivat 24/7 koko eteläsuomen alueelle.

• Pelastuslaitoksen ja sopimuspalokuntien riittävät resurssit turvataan

• Ensihoidon vasteajat pidetään vähintään nykyisellä tasolla

• Henkilöstön jaksamisesta huolehditaan

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *