Hyvinvointialueen menestys ratkaistaan osaavalla ja hyvinvoivalla henkilökunnalla

Vuoden 2023 alussa aloittava hyvinvointialue järjestää sosiaali- ja terveydenhuollon sekä palo- ja pelastustoimen palvelut toiminta-alueellaan. Meillä tuo alue on koko Pirkanmaa. Tällä hetkellä kuntien palkkalistoilla työskentelevä henkilöstö siirtyy uudelle työnantajalle.

Henkilökuntapula hoitotyössä sekä tukipalveluissa, kuten ateria ja siivous palveluissa, on pahentunut viime aikoina huomattavasti. Pelkästään palveluiden siirtäminen laajemmille harteille ei tuo tilanteeseen muutosta. Jokaisella työntekijällä on oikeus hyvään johtamiseen. On äärimmäisen tärkeää, että uuden työnantajan palveluksessa henkilökunta kokee oikeudenmukaista ja tasapuolista kohtelua. Ammattitaidon ylläpito ja osallistuminen oman työn kehittämiseen, pitää olla mahdollista kaikille ammattilaisille työpisteestä ja toimenkuvasta riippumatta.

Hyvinvointialueiden toiminnan aloituksen onnistumisen mittari on, kuinka tyytyväisiä asukkaat palveluihin ovat ja toteutuuko palveluihin pääsy odotetulla tavalla. Tässä onnistumisessa avain asemassa on henkilökunta. Työolosuhteilla, työn arvostamisella ja vapaa-ajan ja työn yhteensovittamisella on valtavan iso merkitys työssäjaksamiseen. Kun nämä asiat ovat kohdallaan, on henkilökunnan mahdollista antaa paras panoksensa palveluiden tuottamiseen. Työolosuhteilla on myös vaikutusta sairaslomiin ja työsuhteiden pituuksiin. Lähes kaikki palvelut, joita alueella tuotetaan, tapahtuvat ihmisten tekemänä. Mitä pidempään sama henkilökunta sitoutuu työhön, sitä tutumpia asiakkaat ovat ja pitkät hoitosuhteet ja vakaat tukipalvelut auttavat asioiden hoitamisessa on kyse sitten terveydestä tai sosiaalipalveluista.

Vakavassa henkilökuntavajeessa ei ole mahdollista vaarantaa palveluita huonolla johtamisella ja ristiriidoilla. Henkilöstö on otettava alusta alkaen mukaan rakentamaan uutta ja kertomaan toimivista käytännöistä, joita varmasti eri puolilla Pirkanmaata on jo ennestään toteutettu. Työn ja palveluiden kehittäminen ovat olleet tärkeitä useissa yksiköissä jo ennen hyvinvointialuepäätösten tekoa. Tehtyä työtä on tärkeää arvostaa ja ottaa se huomioon myös tulevaisuuden toiminnassa.

Palkkaharmonisointi on alueella tehtävä nopeassa tahdissa, ei voi olla pitkään tilannetta, jossa saman työnantajan palveluksessa maksetaan samasta työstä erisuuruisia palkkoja.

Koronakevät 2020 avasi minulle oven takaisin hoitotyön maailmaan. Kokemus oli monella tavalla hyvä ja opettavainen.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *