Arvokkaan vanhuuden palvelut

Jokainen ihminen ansaitsee arvokkaan vanhuuden. Kotiin tarjottavat palvelut auttavat pärjäämään ja niitä pitää saada siihen saakka, kun kotona asuminen on turvallista ja inhimillistä. Ympärivuorokautisen hoivan paikka on löydyttävä silloin, kun kotona asuminen ei ole enää inhimillistä eikä turvallista. Ketään ei voi väkisin säilöä kotiin vain siksi, että kotona-asumista painotetaan tänä päivänä tärkeimpänä vanhusten asumismuotona. Terveyspalveluiden tulee olla helposti saavutettavia, tätä on parannettu jo palkkaamalla oma Geriatri Kangasalan kaupungille. Hän toimii kotipalvelun lääkärinä ja tuo pysyvyyttä hoitosuhteisiin. Muutoinkin hoitoketjujen toimivuutta tulee kehittää ja hoidon oikea-aikuisuudesta pitää huolta.

Ikäihmisten palvelut tulee pääsääntöisesti tuottaa julkisina palveluina. Hyvä hoiva ei voi olla markkinoiden temmellyskenttä, jossa halvimmalla hoitava saavuttaa isoimmat taloudelliset voitot. Palveluiden laadusta pitää huolehtia kunnolla sekä julkisella, että yksityisellä puolella.

Mikäli hyvivointialueuudistus etenee, on tärkeää, että Kangasalan alueen asioita ajetaan siellä aktiivisesti.

Hyvin toimivat sosiaali-ja terveyspalvelut

Viime vuosina sosiaali- ja terveyspalvelut ovat kärsineet siitä, että valtakunnallista uudistusta on valmisteltu ja se on ollut tulollaan jo menen kertaan. Kaikissa näissä uudistuksissa on ollut yhteistä se, että kuntia on ”kiristetty” valtionosuuksien menetyksillä, pidättäytymään isoilta lisäpanostuksilta näihin palveluihin.

Jälleen on uusi uudistus tulossa ja toivon, että se myös toteutuu. On erittäin tärkeää, että sosiaali- ja terveyspalvelut saadaan laajemmille haltijoille ja palveluiden kohdentaminen tarpeen mukaan onnistuu. Tulevassa uudistuksessa Kangasalan alueen edunvalvonta on merkittävässä roolissa. Meidän on saatava Kangasalle täyden palvelun sosiaali- ja terveyskeskus, sekä sivummalla olevien alueiden palvelut turvattua. Palvelun saatavuus ei aina ole sijainnista kiinni, nykyään kehitetyt etäpalvelut toimivat hyvin. Niiden käyttöä pitää kuitenkin asiakkaille opettaa.

Riittävä henkilöstön määrä varmistaa osaltaan hoidon hyvän laadun. Tästä on tärkeää huolehtia nyt ja tulevaisuudessa. Työnantajakuvaa on parannettava ja sitä heikentäviin asioihin puututtava. Hoitoketjujen toimivuus ja palveluiden saanti mielellään yhdeltä luukulta, ovat tärkeitä tavoitteita.

Sosiaali- ja terveyspalveluiden on perustuttava julkisiin palveluihin. Harkinnan mukaan voidaan ostaa yksityisiltä palveluntuottajilta niitä osittain. Määräävän asemaan ei yksityisiä tule päästää.

Työpaikkoja ja hyvät yritysten palvelut

Elinvoimainen kaupunki tarvitsee työpaikkoja ja yrityksiä. Työpaikkaomavaraisuudella on merkitystä kasvavalla alueella. Monet haluavat asua lähellä työpaikkaa, koska työmatkoihin ei silloin kulu turhaa vapaa-aikaa.

Työpaikkoja tuovat yritykset odottavat sijaintipaikkaa hakiessaan hyvälaatuisia yritysten palveluita, laadukasta kaavoitusta ja yritysalueiden suunnittelua. Tontteja eri tarpeisiin on tärkeää löytyä jatkuvasti. Kangasalla on kuluvalla valtuustokaudella kiinnitetty näihin tarpeisiin huomiota. On perustettu Business Kangasala OY, joka tarjoaa yrityksille palveluita ja tekee heidän kanssaan yhteistyötä. On tärkeää huomioida kaiken kokoiset yritykset. Työpaikka-alueita on lähdetty kehittämään määrätietoisesti mm. Tarastejärvi, Lamminrahka ja Saarenmaa etenevät kovaa vauhtia. Tätä työtä on tärkeää jatkaa myös seuraavalla kaudella.

Vetovoimaiset vapaa-ajan palvelut

Hyvä esimerkki vapaa-ajan palveluista on Sorolan monttu. Sinne on koottu monipuolisesti eri toimintoja ja mahdollisuuksia liikkumiseen ja yhdessäoloon. Myös rakennettuja liikuntapaikkoja kuten tekonurmi ja jäähalli, on viime vuosina rahoitettu.

Kangasala on laaja kaupunki ja täältä löytyy mahdollisuuksia moneen eri toimintaan moottoriurheilusta ratsastukseen ja vesillä liikkumisesta luonnossa vaeltamiseen. Kaupunki voi tukea näistä toimintoja tarjoamalla alueita lajien käyttöön tai kehittämällä niitä, kuten Sorolan monttua on kehitetty. Yhteistyötä eri seurojen ja muiden toimijoiden kanssa pitää tehdä aktiivisesti. On löydettävä parhaat tavat kannustaa ihmisiä liikkumaan ja motivoida eri lajien aktiiveja mukaan vapaa-ajan ympäristöjen kehittämiseen.

Tarpeisiin vastaavat palvelut perheille:

Tämän tavoitteen saavuttamiseksi on tehty paljon työtä jo kuluvalla valtuustokaudella. Perheneuvolan psykologien ja sosiaalityöntekijöiden paikat saatiin täytettyä ja jonoja purettua. Tilanne on lähtenyt jälleen heikentymään voimakkaasti. Koska valtakunnallisestikin on pulaa kyseisistä ammattilaisista ja mahdollisesti emme saa kaikkia virkoja nopeasti täytettyä, on mietittävä miten perheiden tarpeisiin vastataan.

Nopeita ja kevyempiä palveluita on kehitetty ja niitä pitää lisätä. Sähköisen perhekeskuksen luominen ja sitä kautta saatava tieto ja apu, ovat olleet hienoja askeleita eteenpäin. Yhteistyömahdollisuuksia toisten kuntien ja erikoissairaanhoidon kanssa on selvitettävä, että tutkimuksiin odottavien lasten odotusajat saadaan kohtuullisiksi.

Lastensuojeluperheiden palveluihin on lisätty huomattavasti rahaa kuluneella kaudella. Vaikuttavuus ei kuitenkaan ole ollut toivottua. On tärkeää selvittää miksi huostaanottojen määrä kasvaa, vaikka palveluihin on panostettu. Toimet tulee kohdentaa niin, että ne todella auttavat. Avun oikea-aikuisuus on erittäin tärkeää. Mitä aiemmin apua pystytään antamaan, sitä paremmin raskailta toimilta säästytään.

Laadultaan hyvä kasvatus ja opetus:

Tarkoittaa sitä, että opetusryhmät ovat sopivan kokoisia huomioiden oppilaiden tarpeet. Mikäli luokassa on useampi oppilas joilla on erityisiä tarpeita, on myös luokkakoon oltava pienempi. Varhaiskasvatuksessa ja opetuksessa on huomioitava riittävä tuki niin ammatillisesti henkilökunnalle, kuin lapsille ja perheille. Mitä aiemmin pystytään antamaan tukea ja huomaamaan tuen tarpeet, sitä nopeammin lapsi saa avun. Hyvä laatu tarkoittaa myös sitä, että eri puolilla kaupunkia toimitaan samalla tavalla. Yhteiset toimintatavat ja säännöt ovat erittäin tärkeitä.

Kouluissa ja varhaiskasvatuksessa on oltava kiusaamiseen täysi nollatoleranssi. Kiusaamisen ehkäisyyn on luotava oma malli, tai etsittävä sellainen malli joka toimii jo jossain muualla. Tilanne ei saa missään tapauksessa riistäytyä käsistä. Kiusaaminen jättää aina pahat jäljet ja inhimillistä kärsimystä. Lisäksi näiden jälkien korjaaminen käy kalliiksi.

Tässä ajatuksiani myös videolla:

”Olen Hanna Laine, 48-vuotias lähihoitaja. Työssäni toimin varhaiskasvatuksen lastenhoitajana esiopetuksessa. Vapaa-aikana toimin erilaisissa luottamustehtävissä sekä harrastan monipuolisesti liikuntaa ja luen kirjoja. Tämän valtuustokauden olen hoitanut valtuuston puheenjohtajan tehtävää. Toimin myös maakunnallisessa luottamustehtävässä maakunta- hallituksen jäsenenä.

Hyvän elämän perusta luodaan kunnissa. Palvelut lapsille ja perheille luovat turvallista ympäristöä kasvaa ja kehittyä sekä vanhempien käydä työssä. Sosiaali- ja terveyspalvelut takaavat meille kaikille hyvän hoidon sairauden tai muun vastoinkäymisen kohdatessa. Inhimillinen vanhuus on jokaisen perusoikeus.  Hyvin suunnitellut ja turvalliset asuinympäristöt sekä vapaa-ajan palvelut tuovat mukanaan viihtymistä, harrastusmahdollisuuksia ja yhteisöllisyyttä. Juuri näistä asioista päätetään valtuustossa.  Haluan olla mukana rakentamassa sellaista kotikaupunkia jossa meillä kaikilla on hyvä olla ja myös heikommassa asemassa olevista pidetään huolta. Tulevaisuuden kannalta on tärkeää että Kangasala kasvaa ja kehittyy. Meidän pitää huolehtia myös siitä, että kaupungissa on hyvät olosuhteet yrityksille jotka luovat työpaikkoja. 

Minulla on ollut ilo ja kunnia olla mukana Kangasalan kaupungin päätöksenteossa jo pidemmän aikaa. Koen että minulla on edelleen annettavaa kangasalalaisille valtuutettuna. Asiat eivät useinkaan etene nopeassa tahdissa vaan muutokset sekä kehittämistyö vaativat aikaa, lujaa tahtoa ja kykyä yhteistyöhön. Lupaan edelleen hoitaa asioita myönteisellä asenteella, sitkeydellä ja tahdolla, mikäli tulen valituksi valtuustoon. Kehitetään kotikaupunkia yhdessä – vaikuta sinäkin äänestämällä!”

Kangasalan demareiden toiminnassa näkyy hyvä henki ja positiivinen vire

Kangasalan sosialidemokraattinen valtuustoryhmä on vuosia toiminut aktiivisesti kehittäen ja parantaen kotikaupunkia asukkaiden hyvinvoinnin, palveluiden ja elinympäristön tarpeiden näkökulmasta. Ryhmämme kokoontuu säännöllisesti ja käy vilkasta keskustelua esillä olevista asioista, sekä kuuntelee viestejä joita valtuutetut eri tahoilta saavat. 

Yhtenä punaisena lankana olemme pitäneet peruspalveluiden ja matalan kynnyksen  palveluiden pitämistä hyvällä tasolla. Kasvavassa kaupungissa se tarkoittaa säännöllistä resurssien lisäämistä ja toimintatapojen seuraamista. Vuoden 2021 talousarvioon sisältyy sosiaali- ja terveyskeskukseen lastensuojelun sosiaalityntekijä, perheneuvolan psykologi, nuorisopsykiatrian sosiaalityntekijä ja perhepalveluiden sosiaaliohjaaja. Varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen laadusta on huolehdittava myös tulevaisuudessa. Ikäihmisten kotipalveuun saadaan geriatri, joka tukee erityisesti ikääntyneiden kotona pärjäämistä. Tämä on asia josta syksy aikana on tullut runsaasti viestiä omaisilta, nyt se saadaan kuntoon!

Pidämme tärkeänä myös sitä, että kaupunki kehittyy ja kasvaa. Sijaintimme Tampereen seudulla on hyvä ja uusia asukkaita saamme mukavasti. Kasvavat verotulot auttavat selviämään myös tulevaisuuden investoinneista sekä palveluiden tarpeesta. Saamme työskennellä positiivisten asioiden parissa, toisin kuin asukkaitaan menettävillä alueilla joudutaan tekemään. Taloudesta on kuitenkin huolehdittava, joten maltillinen eteneminen on paikallaan.

Kangasalla on laaja maaseutu sekä tiivis kaupunkirakenne Tampereen läheisyydessä. Molempia tulee kehittää. Ryhmämme on tukenut mm. Kuhmalahden koulun säilymistä Kuhmalahdella ja uuden koulutilan rakentamista sen tarpeen ilmenemisestä alkaen. Monipuoliset asumis- ja yritysalueet ovat meille rikkaus. 

Kangasala haluaa myös huolehtia yrityksistään SDP:n ryhmä on ollut hyvin yksituumaisesti sitä mieltä, että työpaikkaomavaraisuudella on kaupungille merkitystä. Hyvät työpaikat houkuttelevat myös muuttamaan Kangasalle. Tällä valtuustokaudella perustettu Business Kangasala OY, on ollut iso askel kohti toimivia elinkeinopalveluja. Sujuva yhteistyö ja tarpeeseen vastaavat palvelut ovat merkittävässä asemassa, kun yritys harkitsee sijoittumispaikkaa. 

Kaikki hyvä tarvitsee toimiakseen ja kehittyäkseen myös uudistumista. Nyt ehdokasasettelun aika ja toivotamme mukaan uusia kotikaupungin kehittämisestä kiinnostuneita. Sinun ei tarvitse tietää politiikasta mitään. Riittää, että haluat toimia erilaisten, meidän kaikkien elämää ja arkeen vaikuttavien asioiden eteen.

Hanna Laine

Valtuuston puheenjohtaja, SDP

Pekka Lahti

valtuustoryhmän puheenjohtaja, SDP

Arvokas ja inhimillinen vanhuus on perusoikeus!

Viimepäivien kohu Esperi Caren ympärillä on herättänyt monet suomalaiset näkemään vanhuspalveluiden surullisen tilanteen osassa palveluita. Kaiken kohun keskellä on kuitenkin hyvä muistaa, että myös hyvää hoivaa on olemassa. Julkisissa yksiköissä pääsääntöisesti palvelu toimii ja mitoitukset ovat kunnossa, tarkoituksena kun ei ole tuottaa voittoa vaan hyvää palvelua. Pienissä yksityisissä hoivakodeissa asiat ovat pääsääntöisesti kunnossa, tarkoituksena kun ei ole tuottaa huomattavia voittoja, vaan yrittäjälle toimeentulo ja hyvää palvelua, johon asiakkaat haluavat tulla. 

Vanhuspalveluiden kentällä asiakkaalta on viety vapaus valita. Palveluita on kilpailutettu ja tärkeimpänä kriteerinä on raha. Toki asetetaan myös ehdot mitoitukselle, lääkehoidolle ja koulutukselle. Kilpailun voittavat tänä päivänä useimmin suuret, monikansalliset yhtiöt, joiden motiivina on saada mahdollisimman paljon asiakkaita ja maksutulosta ja tuottaa mahdollisimman suurta voittoa omistajilleen. Tämä yhtälö ei kerta kaikkiaan toimi verovaroilla maksettavissa palveluissa. Mausteeksi kakun päälle, nämä yhtiöt eivät maksa verojaan Suomeen. Vanhuksen on otettava tarjottava paikka vastaan, mikäli haluaa tehostetun asumispalvelu piiriin. Asiakas voi kyllä ilmoittaa haluavansa julkiseen palveluun, mutta jos kaikki paikat ovat täynnä vaihtoehtoa ei taida olla. 

Palveluiden valvonta on kuntien kontolla. Valvontaa tehdään muun työn ohella ja usein etukäteen ilmoittaen. Siksi omaisten ja henkilökunnan tekemät ilmoitukset ovatkin tärkeitä, että laiminlyönnit tulevat tietoon. Tilanne on kuitenkin kaikin puolin väärä, koska omaisten ei pitäisi koskaan joutua valvojan rooliin. Pelko siitä, että tehty ilmoitus aiheuttaa vanhukselle harmia, vähentää halukkuutta ilmoituksen tekoon. Myöskään henkilöstö ei uskalla ilmoituksia tehdä, ruoka kun tulee pöytään palkkarahoilla ja palkansaaja on näissä tilanteissa lähes aina altavastaaja. Mielestäni rahan tekeminen peruspalveluilla tulee lopettaa ja lakiin saada selkeät mitoitukset hoivan laadulle ja koulutetulle henkilökunnalle.