Kangasalan valtuusto 14.6.2021

Arvoisat valtuustokollegat, viranhaltijat ja yleisö

Neljä vuotta on kulunut yhdessä hujauksessa, kun tuota aikaa ajattelee taaksepäin! Mobiililaitteet ovat ansiokkaasti tuoneet esiin muistoja neljän vuoden takaa valokuvin ja some päivityksin. Silloin meistä kukaan ei osannut aavistaa, mitä tämä valtuustokausi tuo tullessaan. Olimme kaikki valmiina käärimään hihat ja aloittamaan työn Kangasalan kaupungin kehittämiseksi entistä paremmaksi asua, elää ja yrittää. Sen me myös teimme. 

Päättyvällä valtuustokaudella olemme kokeneen myös raskaita menetyksiä. Neljä valtuutettua menehtyi kauden aikana. Edesmenneet Asko Nieminen, Anja Aarnio, Tuomas Bährendt ja Kari Koljonen ovat kaikki pysyneet mukanamme muistoissa yhteisistä kokemuksista. 

Valtuusto ohjaa kaupungin toimintaa strategialla. Olen sitä mieltä, että teimme hyvällä yhteistyöllä loistavan strategian, ei sitä suotta ole kehuttu myös valtakunnallisesti. Strategiatyön aikana tutustuimme toisiimme ja niihin tavoitteisiin joita meillä jokaisella päättäjänä on. Keskustelimme, väittelimme, pohdimme ja teimme kompromisseja. Lopulta valtuustossa hyväksyimme valmiin strategian. Tuo strategia on ensimmäinen oman poliittisen urani aikana joka selkeästi ja vahvasti on ohjannut toimintaa Kangasalla ja näkynyt toiminnassa monella eri tasolla. Sen toteuttamiseen on myös sitouduttu. 

Valtuustossa tehtävät päätökset toteuttavat demokratiaa. Uskon, että kukaan meistä päättäjistä ei ole saanut kaikkia asettamiaan tavoitteita toteutetuksi. Töitä niiden eteen jokainen on tehnyt kuitenkin kovasti. Neuvottelu ja yhteistyö ovat tärkeitä, ilman niitä taitoja on hankalaa saada mitään tavoitteitaan eteenpäin. Se, että yhteistyön henki on tällä valtuustolla ollut hyvä, ei tarkoita sitä, että olisimme kaikesta olleet yksimielisiä. 

Jokaisen ryhmän tavoite on Kangasalan asukkaiden ja kaupungin asioiden parantaminen, jokainen ryhmä tarkastelee niitä kuitenkin omasta näkökulmastaan ja lähtökohdastaan käsin. Kun yksimielisyyttä ei saavuteta, päätöksistä äänestetään ja niin toimitaan, kuin enemmistö on ajatellut.

Keväällä 2020 kohtasimme jotain, mitä kukaan meistä ei aiemmin ole kohdannut. Maailmanlaajuinen pandemia Covid-19 sulki myös Suomen. Kangasalla suljettiin ensimmäisenä Suomessa kokonainen koulu tartuntojen vuoksi, leviämisen estämiseksi. Haluan kiittää viranhaltijoita, jotka ottivat tilanteen nopeasti ja hyvin hoitoonsa. Täällä Kangasalla asiat on hoidettu koko pandemian ajan hienosti. Toki on tehty linjauksia joita on jouduttu muuttamaan tilanteen mukaan. Nopeasti saimme myös valtuuston kokoukset järjestettyä hybridimallilla. Yhteistyöllä saimme kokoukset toimimaan laillisesti ja päätösvaltaisesti, tässä jokaisen meidän panos oli todella tärkeää, lämmin kiitos kaikille! 

Näistä, jokaisen meidän elämään vaikuttavista ikävistä käänteistä huolimatta, olemme saaneet Kangasalan palveluita kehitettyä ja olemme reagoineet Pandemian tuomiin tarpeisiin. Emme vielä ole selvinneet viruksesta ja sen vaikutukset ihmisiin eivät vielä ole kokonaisuudessaan näkyvissä. Se minkä tiedämme, on ikävät vaikutukset lapsiin ja nuoriin. Työ pandemian jättämien jälkien korjaamiseksi on alkanut ja sitä pitää järjestelmällisesti jatkaa yhteistyössä valtion kanssa. Tähän työhän olemme Kangasalla saaneet hankerahoitusta ja uusi haku on käsittääkseni tulossa. 

On paljon asioita joissa olemme onnistuneet ja myös asioita joita on jäänyt kesken. En nyt lähde niitä luettelemaan, jokainen meistä on näistä tietoinen. Olen kiitollinen siitä, että olen saanut toimia tämän valtuuston puheenjohtajana. Olen näiden vuosien aikana oppinut todella paljon, ja saanut tutustua uusiin upeisiin ihmisiin.

 Olen tehnyt virheitä ja yrittänyt niistä ottaa opiksi. Iloinen olen siitä, että olen saanut tehtävää hoitaessani tukea kaikilta valtuustoryhmiltä. Olen pyrkinyt toimimaan oikeudenmukaisesti koko valtuuston puheenjohtajana. Lämmin kiitos kaikille avusta, tuesta sekä rakentavasta palautteesta. 

Eilen pidetyissä kuntavaaleissa oli jälleen usean poliittisen ryhmän monipuolinen ehdokastarjonta äänestäjien käytössä. Kangasalalaiset ovat nyt valinneet ne valtuutetut jotka tätä laivaa ohjaavat seuraavat neljä vuotta. Uudet päättäjät aloittavat kautensa elokuussa, lämpimät onnittelut heille.

Arvokkaan vanhuuden palvelut

Jokainen ihminen ansaitsee arvokkaan vanhuuden. Kotiin tarjottavat palvelut auttavat pärjäämään ja niitä pitää saada siihen saakka, kun kotona asuminen on turvallista ja inhimillistä. Ympärivuorokautisen hoivan paikka on löydyttävä silloin, kun kotona asuminen ei ole enää inhimillistä eikä turvallista. Ketään ei voi väkisin säilöä kotiin vain siksi, että kotona-asumista painotetaan tänä päivänä tärkeimpänä vanhusten asumismuotona. Terveyspalveluiden tulee olla helposti saavutettavia, tätä on parannettu jo palkkaamalla oma Geriatri Kangasalan kaupungille. Hän toimii kotipalvelun lääkärinä ja tuo pysyvyyttä hoitosuhteisiin. Muutoinkin hoitoketjujen toimivuutta tulee kehittää ja hoidon oikea-aikuisuudesta pitää huolta.

Ikäihmisten palvelut tulee pääsääntöisesti tuottaa julkisina palveluina. Hyvä hoiva ei voi olla markkinoiden temmellyskenttä, jossa halvimmalla hoitava saavuttaa isoimmat taloudelliset voitot. Palveluiden laadusta pitää huolehtia kunnolla sekä julkisella, että yksityisellä puolella.

Mikäli hyvivointialueuudistus etenee, on tärkeää, että Kangasalan alueen asioita ajetaan siellä aktiivisesti.

Hyvin toimivat sosiaali-ja terveyspalvelut

Viime vuosina sosiaali- ja terveyspalvelut ovat kärsineet siitä, että valtakunnallista uudistusta on valmisteltu ja se on ollut tulollaan jo menen kertaan. Kaikissa näissä uudistuksissa on ollut yhteistä se, että kuntia on ”kiristetty” valtionosuuksien menetyksillä, pidättäytymään isoilta lisäpanostuksilta näihin palveluihin.

Jälleen on uusi uudistus tulossa ja toivon, että se myös toteutuu. On erittäin tärkeää, että sosiaali- ja terveyspalvelut saadaan laajemmille haltijoille ja palveluiden kohdentaminen tarpeen mukaan onnistuu. Tulevassa uudistuksessa Kangasalan alueen edunvalvonta on merkittävässä roolissa. Meidän on saatava Kangasalle täyden palvelun sosiaali- ja terveyskeskus, sekä sivummalla olevien alueiden palvelut turvattua. Palvelun saatavuus ei aina ole sijainnista kiinni, nykyään kehitetyt etäpalvelut toimivat hyvin. Niiden käyttöä pitää kuitenkin asiakkaille opettaa.

Riittävä henkilöstön määrä varmistaa osaltaan hoidon hyvän laadun. Tästä on tärkeää huolehtia nyt ja tulevaisuudessa. Työnantajakuvaa on parannettava ja sitä heikentäviin asioihin puututtava. Hoitoketjujen toimivuus ja palveluiden saanti mielellään yhdeltä luukulta, ovat tärkeitä tavoitteita.

Sosiaali- ja terveyspalveluiden on perustuttava julkisiin palveluihin. Harkinnan mukaan voidaan ostaa yksityisiltä palveluntuottajilta niitä osittain. Määräävän asemaan ei yksityisiä tule päästää.

Työpaikkoja ja hyvät yritysten palvelut

Elinvoimainen kaupunki tarvitsee työpaikkoja ja yrityksiä. Työpaikkaomavaraisuudella on merkitystä kasvavalla alueella. Monet haluavat asua lähellä työpaikkaa, koska työmatkoihin ei silloin kulu turhaa vapaa-aikaa.

Työpaikkoja tuovat yritykset odottavat sijaintipaikkaa hakiessaan hyvälaatuisia yritysten palveluita, laadukasta kaavoitusta ja yritysalueiden suunnittelua. Tontteja eri tarpeisiin on tärkeää löytyä jatkuvasti. Kangasalla on kuluvalla valtuustokaudella kiinnitetty näihin tarpeisiin huomiota. On perustettu Business Kangasala OY, joka tarjoaa yrityksille palveluita ja tekee heidän kanssaan yhteistyötä. On tärkeää huomioida kaiken kokoiset yritykset. Työpaikka-alueita on lähdetty kehittämään määrätietoisesti mm. Tarastejärvi, Lamminrahka ja Saarenmaa etenevät kovaa vauhtia. Tätä työtä on tärkeää jatkaa myös seuraavalla kaudella.

Vetovoimaiset vapaa-ajan palvelut

Hyvä esimerkki vapaa-ajan palveluista on Sorolan monttu. Sinne on koottu monipuolisesti eri toimintoja ja mahdollisuuksia liikkumiseen ja yhdessäoloon. Myös rakennettuja liikuntapaikkoja kuten tekonurmi ja jäähalli, on viime vuosina rahoitettu.

Kangasala on laaja kaupunki ja täältä löytyy mahdollisuuksia moneen eri toimintaan moottoriurheilusta ratsastukseen ja vesillä liikkumisesta luonnossa vaeltamiseen. Kaupunki voi tukea näistä toimintoja tarjoamalla alueita lajien käyttöön tai kehittämällä niitä, kuten Sorolan monttua on kehitetty. Yhteistyötä eri seurojen ja muiden toimijoiden kanssa pitää tehdä aktiivisesti. On löydettävä parhaat tavat kannustaa ihmisiä liikkumaan ja motivoida eri lajien aktiiveja mukaan vapaa-ajan ympäristöjen kehittämiseen.

Tarpeisiin vastaavat palvelut perheille:

Tämän tavoitteen saavuttamiseksi on tehty paljon työtä jo kuluvalla valtuustokaudella. Perheneuvolan psykologien ja sosiaalityöntekijöiden paikat saatiin täytettyä ja jonoja purettua. Tilanne on lähtenyt jälleen heikentymään voimakkaasti. Koska valtakunnallisestikin on pulaa kyseisistä ammattilaisista ja mahdollisesti emme saa kaikkia virkoja nopeasti täytettyä, on mietittävä miten perheiden tarpeisiin vastataan.

Nopeita ja kevyempiä palveluita on kehitetty ja niitä pitää lisätä. Sähköisen perhekeskuksen luominen ja sitä kautta saatava tieto ja apu, ovat olleet hienoja askeleita eteenpäin. Yhteistyömahdollisuuksia toisten kuntien ja erikoissairaanhoidon kanssa on selvitettävä, että tutkimuksiin odottavien lasten odotusajat saadaan kohtuullisiksi.

Lastensuojeluperheiden palveluihin on lisätty huomattavasti rahaa kuluneella kaudella. Vaikuttavuus ei kuitenkaan ole ollut toivottua. On tärkeää selvittää miksi huostaanottojen määrä kasvaa, vaikka palveluihin on panostettu. Toimet tulee kohdentaa niin, että ne todella auttavat. Avun oikea-aikuisuus on erittäin tärkeää. Mitä aiemmin apua pystytään antamaan, sitä paremmin raskailta toimilta säästytään.

Laadultaan hyvä kasvatus ja opetus:

Tarkoittaa sitä, että opetusryhmät ovat sopivan kokoisia huomioiden oppilaiden tarpeet. Mikäli luokassa on useampi oppilas joilla on erityisiä tarpeita, on myös luokkakoon oltava pienempi. Varhaiskasvatuksessa ja opetuksessa on huomioitava riittävä tuki niin ammatillisesti henkilökunnalle, kuin lapsille ja perheille. Mitä aiemmin pystytään antamaan tukea ja huomaamaan tuen tarpeet, sitä nopeammin lapsi saa avun. Hyvä laatu tarkoittaa myös sitä, että eri puolilla kaupunkia toimitaan samalla tavalla. Yhteiset toimintatavat ja säännöt ovat erittäin tärkeitä.

Kouluissa ja varhaiskasvatuksessa on oltava kiusaamiseen täysi nollatoleranssi. Kiusaamisen ehkäisyyn on luotava oma malli, tai etsittävä sellainen malli joka toimii jo jossain muualla. Tilanne ei saa missään tapauksessa riistäytyä käsistä. Kiusaaminen jättää aina pahat jäljet ja inhimillistä kärsimystä. Lisäksi näiden jälkien korjaaminen käy kalliiksi.

Tässä ajatuksiani myös videolla:

”Olen Hanna Laine, 48-vuotias lähihoitaja. Työssäni toimin varhaiskasvatuksen lastenhoitajana esiopetuksessa. Vapaa-aikana toimin erilaisissa luottamustehtävissä sekä harrastan monipuolisesti liikuntaa ja luen kirjoja. Tämän valtuustokauden olen hoitanut valtuuston puheenjohtajan tehtävää. Toimin myös maakunnallisessa luottamustehtävässä maakunta- hallituksen jäsenenä.

Hyvän elämän perusta luodaan kunnissa. Palvelut lapsille ja perheille luovat turvallista ympäristöä kasvaa ja kehittyä sekä vanhempien käydä työssä. Sosiaali- ja terveyspalvelut takaavat meille kaikille hyvän hoidon sairauden tai muun vastoinkäymisen kohdatessa. Inhimillinen vanhuus on jokaisen perusoikeus.  Hyvin suunnitellut ja turvalliset asuinympäristöt sekä vapaa-ajan palvelut tuovat mukanaan viihtymistä, harrastusmahdollisuuksia ja yhteisöllisyyttä. Juuri näistä asioista päätetään valtuustossa.  Haluan olla mukana rakentamassa sellaista kotikaupunkia jossa meillä kaikilla on hyvä olla ja myös heikommassa asemassa olevista pidetään huolta. Tulevaisuuden kannalta on tärkeää että Kangasala kasvaa ja kehittyy. Meidän pitää huolehtia myös siitä, että kaupungissa on hyvät olosuhteet yrityksille jotka luovat työpaikkoja. 

Minulla on ollut ilo ja kunnia olla mukana Kangasalan kaupungin päätöksenteossa jo pidemmän aikaa. Koen että minulla on edelleen annettavaa kangasalalaisille valtuutettuna. Asiat eivät useinkaan etene nopeassa tahdissa vaan muutokset sekä kehittämistyö vaativat aikaa, lujaa tahtoa ja kykyä yhteistyöhön. Lupaan edelleen hoitaa asioita myönteisellä asenteella, sitkeydellä ja tahdolla, mikäli tulen valituksi valtuustoon. Kehitetään kotikaupunkia yhdessä – vaikuta sinäkin äänestämällä!”

Kangasalan demareiden toiminnassa näkyy hyvä henki ja positiivinen vire

Kangasalan sosialidemokraattinen valtuustoryhmä on vuosia toiminut aktiivisesti kehittäen ja parantaen kotikaupunkia asukkaiden hyvinvoinnin, palveluiden ja elinympäristön tarpeiden näkökulmasta. Ryhmämme kokoontuu säännöllisesti ja käy vilkasta keskustelua esillä olevista asioista, sekä kuuntelee viestejä joita valtuutetut eri tahoilta saavat. 

Yhtenä punaisena lankana olemme pitäneet peruspalveluiden ja matalan kynnyksen  palveluiden pitämistä hyvällä tasolla. Kasvavassa kaupungissa se tarkoittaa säännöllistä resurssien lisäämistä ja toimintatapojen seuraamista. Vuoden 2021 talousarvioon sisältyy sosiaali- ja terveyskeskukseen lastensuojelun sosiaalityntekijä, perheneuvolan psykologi, nuorisopsykiatrian sosiaalityntekijä ja perhepalveluiden sosiaaliohjaaja. Varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen laadusta on huolehdittava myös tulevaisuudessa. Ikäihmisten kotipalveuun saadaan geriatri, joka tukee erityisesti ikääntyneiden kotona pärjäämistä. Tämä on asia josta syksy aikana on tullut runsaasti viestiä omaisilta, nyt se saadaan kuntoon!

Pidämme tärkeänä myös sitä, että kaupunki kehittyy ja kasvaa. Sijaintimme Tampereen seudulla on hyvä ja uusia asukkaita saamme mukavasti. Kasvavat verotulot auttavat selviämään myös tulevaisuuden investoinneista sekä palveluiden tarpeesta. Saamme työskennellä positiivisten asioiden parissa, toisin kuin asukkaitaan menettävillä alueilla joudutaan tekemään. Taloudesta on kuitenkin huolehdittava, joten maltillinen eteneminen on paikallaan.

Kangasalla on laaja maaseutu sekä tiivis kaupunkirakenne Tampereen läheisyydessä. Molempia tulee kehittää. Ryhmämme on tukenut mm. Kuhmalahden koulun säilymistä Kuhmalahdella ja uuden koulutilan rakentamista sen tarpeen ilmenemisestä alkaen. Monipuoliset asumis- ja yritysalueet ovat meille rikkaus. 

Kangasala haluaa myös huolehtia yrityksistään SDP:n ryhmä on ollut hyvin yksituumaisesti sitä mieltä, että työpaikkaomavaraisuudella on kaupungille merkitystä. Hyvät työpaikat houkuttelevat myös muuttamaan Kangasalle. Tällä valtuustokaudella perustettu Business Kangasala OY, on ollut iso askel kohti toimivia elinkeinopalveluja. Sujuva yhteistyö ja tarpeeseen vastaavat palvelut ovat merkittävässä asemassa, kun yritys harkitsee sijoittumispaikkaa. 

Kaikki hyvä tarvitsee toimiakseen ja kehittyäkseen myös uudistumista. Nyt ehdokasasettelun aika ja toivotamme mukaan uusia kotikaupungin kehittämisestä kiinnostuneita. Sinun ei tarvitse tietää politiikasta mitään. Riittää, että haluat toimia erilaisten, meidän kaikkien elämää ja arkeen vaikuttavien asioiden eteen.

Hanna Laine

Valtuuston puheenjohtaja, SDP

Pekka Lahti

valtuustoryhmän puheenjohtaja, SDP