Ensihoito sekä palo-ja pelastustoimi siirtyvät myös uudelle hyvinvointialueelle 1.1.2023

Tammikuun vaalit lähenevät ja vähän enemmän on jo ilmassa keskustelua uusien hyvinvointialueiden merkityksestä. Paljon puhutaan sosiaali-ja terveydenhuollon palveluista, mutta vähemmän palo-ja pelastustoimen palveluista.

Pirkanmaa on laaja maakunta. Täällä palo-ja pelastustoimen palvelut on jo tuotettu maakunnallisesti joten niiden toimivuudesta koko alueella on hyvää ja yhtenäistä tietoa. Pirkanmaan pelastuslaitos on tuottanut myös osan maakunnan ensihoitopalveluista. Nyt nämä kaikki siirtyvät saman organisaation sisään. Mukana on pidettävä myös sopimuspalokunnat jotka tekevät merkittävää työtä omilla alueillaan. 

Mielestäni yksi hallinto näille toisiaan lähellä oleville, asukkaille erittäin tärkeille palveluille on hyvä asia. Hallinto ei kuitenkaan yksin ratkaise sitä, onko palvelu tasoltaan hyvää. Pirkanmaan pelastuslaitos on toiminut hyvin ja sen toiminnan taso pitää turvata. Ensihoito on myös erittäin tärkeä kokonaisuus, sen on palvelutason tulee olla hyvä koko maakuntaa ajatellen. Pirkanmaa on sijainniltaan keskeinen ja suurin hyvinvointialue. Mielestäni on tärkeää selvittää voidaanko tänne perustaa ensihoidon lentotoiminnan keskeinen tukikohta. Myös kiireisiä potilaskuljetuksia voitaisiin tehdä lentoteitse, silloin kun se hoidon kannalta on tarpeellista. 

Myös nämä palvelut tekevät ihmiset. Työvoimapula henkisesti ja fyysisesti raskaalla alalla on tosiasia jo nyt. Pirkanmaan hyvinvointialueen tulee olla työnantaja, joka kuuntelee, osallistaa ja mahdollistaa henkilökunnan vaikuttamisen omaan työhönsä. Lisäksi henkilökunnan kohtelun tulee olla oikeudenmukaista ja tasa-arvoista.

Hanna Laine

Aluevaaliehdokas, Kangasala

Hyvinvointialueen menestys ratkaistaan osaavalla ja hyvinvoivalla henkilökunnalla

Vuoden 2023 alussa aloittava hyvinvointialue järjestää sosiaali- ja terveydenhuollon sekä palo- ja pelastustoimen palvelut toiminta-alueellaan. Meillä tuo alue on koko Pirkanmaa. Tällä hetkellä kuntien palkkalistoilla työskentelevä henkilöstö siirtyy uudelle työnantajalle.

Henkilökuntapula hoitotyössä sekä tukipalveluissa, kuten ateria ja siivous palveluissa, on pahentunut viime aikoina huomattavasti. Pelkästään palveluiden siirtäminen laajemmille harteille ei tuo tilanteeseen muutosta. Jokaisella työntekijällä on oikeus hyvään johtamiseen. On äärimmäisen tärkeää, että uuden työnantajan palveluksessa henkilökunta kokee oikeudenmukaista ja tasapuolista kohtelua. Ammattitaidon ylläpito ja osallistuminen oman työn kehittämiseen, pitää olla mahdollista kaikille ammattilaisille työpisteestä ja toimenkuvasta riippumatta.

Hyvinvointialueiden toiminnan aloituksen onnistumisen mittari on, kuinka tyytyväisiä asukkaat palveluihin ovat ja toteutuuko palveluihin pääsy odotetulla tavalla. Tässä onnistumisessa avain asemassa on henkilökunta. Työolosuhteilla, työn arvostamisella ja vapaa-ajan ja työn yhteensovittamisella on valtavan iso merkitys työssäjaksamiseen. Kun nämä asiat ovat kohdallaan, on henkilökunnan mahdollista antaa paras panoksensa palveluiden tuottamiseen. Työolosuhteilla on myös vaikutusta sairaslomiin ja työsuhteiden pituuksiin. Lähes kaikki palvelut, joita alueella tuotetaan, tapahtuvat ihmisten tekemänä. Mitä pidempään sama henkilökunta sitoutuu työhön, sitä tutumpia asiakkaat ovat ja pitkät hoitosuhteet ja vakaat tukipalvelut auttavat asioiden hoitamisessa on kyse sitten terveydestä tai sosiaalipalveluista.

Vakavassa henkilökuntavajeessa ei ole mahdollista vaarantaa palveluita huonolla johtamisella ja ristiriidoilla. Henkilöstö on otettava alusta alkaen mukaan rakentamaan uutta ja kertomaan toimivista käytännöistä, joita varmasti eri puolilla Pirkanmaata on jo ennestään toteutettu. Työn ja palveluiden kehittäminen ovat olleet tärkeitä useissa yksiköissä jo ennen hyvinvointialuepäätösten tekoa. Tehtyä työtä on tärkeää arvostaa ja ottaa se huomioon myös tulevaisuuden toiminnassa.

Palkkaharmonisointi on alueella tehtävä nopeassa tahdissa, ei voi olla pitkään tilannetta, jossa saman työnantajan palveluksessa maksetaan samasta työstä erisuuruisia palkkoja.

Koronakevät 2020 avasi minulle oven takaisin hoitotyön maailmaan. Kokemus oli monella tavalla hyvä ja opettavainen.

Kangasalan valtuusto 14.6.2021

Arvoisat valtuustokollegat, viranhaltijat ja yleisö

Neljä vuotta on kulunut yhdessä hujauksessa, kun tuota aikaa ajattelee taaksepäin! Mobiililaitteet ovat ansiokkaasti tuoneet esiin muistoja neljän vuoden takaa valokuvin ja some päivityksin. Silloin meistä kukaan ei osannut aavistaa, mitä tämä valtuustokausi tuo tullessaan. Olimme kaikki valmiina käärimään hihat ja aloittamaan työn Kangasalan kaupungin kehittämiseksi entistä paremmaksi asua, elää ja yrittää. Sen me myös teimme. 

Päättyvällä valtuustokaudella olemme kokeneen myös raskaita menetyksiä. Neljä valtuutettua menehtyi kauden aikana. Edesmenneet Asko Nieminen, Anja Aarnio, Tuomas Bährendt ja Kari Koljonen ovat kaikki pysyneet mukanamme muistoissa yhteisistä kokemuksista. 

Valtuusto ohjaa kaupungin toimintaa strategialla. Olen sitä mieltä, että teimme hyvällä yhteistyöllä loistavan strategian, ei sitä suotta ole kehuttu myös valtakunnallisesti. Strategiatyön aikana tutustuimme toisiimme ja niihin tavoitteisiin joita meillä jokaisella päättäjänä on. Keskustelimme, väittelimme, pohdimme ja teimme kompromisseja. Lopulta valtuustossa hyväksyimme valmiin strategian. Tuo strategia on ensimmäinen oman poliittisen urani aikana joka selkeästi ja vahvasti on ohjannut toimintaa Kangasalla ja näkynyt toiminnassa monella eri tasolla. Sen toteuttamiseen on myös sitouduttu. 

Valtuustossa tehtävät päätökset toteuttavat demokratiaa. Uskon, että kukaan meistä päättäjistä ei ole saanut kaikkia asettamiaan tavoitteita toteutetuksi. Töitä niiden eteen jokainen on tehnyt kuitenkin kovasti. Neuvottelu ja yhteistyö ovat tärkeitä, ilman niitä taitoja on hankalaa saada mitään tavoitteitaan eteenpäin. Se, että yhteistyön henki on tällä valtuustolla ollut hyvä, ei tarkoita sitä, että olisimme kaikesta olleet yksimielisiä. 

Jokaisen ryhmän tavoite on Kangasalan asukkaiden ja kaupungin asioiden parantaminen, jokainen ryhmä tarkastelee niitä kuitenkin omasta näkökulmastaan ja lähtökohdastaan käsin. Kun yksimielisyyttä ei saavuteta, päätöksistä äänestetään ja niin toimitaan, kuin enemmistö on ajatellut.

Keväällä 2020 kohtasimme jotain, mitä kukaan meistä ei aiemmin ole kohdannut. Maailmanlaajuinen pandemia Covid-19 sulki myös Suomen. Kangasalla suljettiin ensimmäisenä Suomessa kokonainen koulu tartuntojen vuoksi, leviämisen estämiseksi. Haluan kiittää viranhaltijoita, jotka ottivat tilanteen nopeasti ja hyvin hoitoonsa. Täällä Kangasalla asiat on hoidettu koko pandemian ajan hienosti. Toki on tehty linjauksia joita on jouduttu muuttamaan tilanteen mukaan. Nopeasti saimme myös valtuuston kokoukset järjestettyä hybridimallilla. Yhteistyöllä saimme kokoukset toimimaan laillisesti ja päätösvaltaisesti, tässä jokaisen meidän panos oli todella tärkeää, lämmin kiitos kaikille! 

Näistä, jokaisen meidän elämään vaikuttavista ikävistä käänteistä huolimatta, olemme saaneet Kangasalan palveluita kehitettyä ja olemme reagoineet Pandemian tuomiin tarpeisiin. Emme vielä ole selvinneet viruksesta ja sen vaikutukset ihmisiin eivät vielä ole kokonaisuudessaan näkyvissä. Se minkä tiedämme, on ikävät vaikutukset lapsiin ja nuoriin. Työ pandemian jättämien jälkien korjaamiseksi on alkanut ja sitä pitää järjestelmällisesti jatkaa yhteistyössä valtion kanssa. Tähän työhän olemme Kangasalla saaneet hankerahoitusta ja uusi haku on käsittääkseni tulossa. 

On paljon asioita joissa olemme onnistuneet ja myös asioita joita on jäänyt kesken. En nyt lähde niitä luettelemaan, jokainen meistä on näistä tietoinen. Olen kiitollinen siitä, että olen saanut toimia tämän valtuuston puheenjohtajana. Olen näiden vuosien aikana oppinut todella paljon, ja saanut tutustua uusiin upeisiin ihmisiin.

 Olen tehnyt virheitä ja yrittänyt niistä ottaa opiksi. Iloinen olen siitä, että olen saanut tehtävää hoitaessani tukea kaikilta valtuustoryhmiltä. Olen pyrkinyt toimimaan oikeudenmukaisesti koko valtuuston puheenjohtajana. Lämmin kiitos kaikille avusta, tuesta sekä rakentavasta palautteesta. 

Eilen pidetyissä kuntavaaleissa oli jälleen usean poliittisen ryhmän monipuolinen ehdokastarjonta äänestäjien käytössä. Kangasalalaiset ovat nyt valinneet ne valtuutetut jotka tätä laivaa ohjaavat seuraavat neljä vuotta. Uudet päättäjät aloittavat kautensa elokuussa, lämpimät onnittelut heille.

Arvokkaan vanhuuden palvelut

Jokainen ihminen ansaitsee arvokkaan vanhuuden. Kotiin tarjottavat palvelut auttavat pärjäämään ja niitä pitää saada siihen saakka, kun kotona asuminen on turvallista ja inhimillistä. Ympärivuorokautisen hoivan paikka on löydyttävä silloin, kun kotona asuminen ei ole enää inhimillistä eikä turvallista. Ketään ei voi väkisin säilöä kotiin vain siksi, että kotona-asumista painotetaan tänä päivänä tärkeimpänä vanhusten asumismuotona. Terveyspalveluiden tulee olla helposti saavutettavia, tätä on parannettu jo palkkaamalla oma Geriatri Kangasalan kaupungille. Hän toimii kotipalvelun lääkärinä ja tuo pysyvyyttä hoitosuhteisiin. Muutoinkin hoitoketjujen toimivuutta tulee kehittää ja hoidon oikea-aikuisuudesta pitää huolta.

Ikäihmisten palvelut tulee pääsääntöisesti tuottaa julkisina palveluina. Hyvä hoiva ei voi olla markkinoiden temmellyskenttä, jossa halvimmalla hoitava saavuttaa isoimmat taloudelliset voitot. Palveluiden laadusta pitää huolehtia kunnolla sekä julkisella, että yksityisellä puolella.

Mikäli hyvivointialueuudistus etenee, on tärkeää, että Kangasalan alueen asioita ajetaan siellä aktiivisesti.

Hyvin toimivat sosiaali-ja terveyspalvelut

Viime vuosina sosiaali- ja terveyspalvelut ovat kärsineet siitä, että valtakunnallista uudistusta on valmisteltu ja se on ollut tulollaan jo menen kertaan. Kaikissa näissä uudistuksissa on ollut yhteistä se, että kuntia on ”kiristetty” valtionosuuksien menetyksillä, pidättäytymään isoilta lisäpanostuksilta näihin palveluihin.

Jälleen on uusi uudistus tulossa ja toivon, että se myös toteutuu. On erittäin tärkeää, että sosiaali- ja terveyspalvelut saadaan laajemmille haltijoille ja palveluiden kohdentaminen tarpeen mukaan onnistuu. Tulevassa uudistuksessa Kangasalan alueen edunvalvonta on merkittävässä roolissa. Meidän on saatava Kangasalle täyden palvelun sosiaali- ja terveyskeskus, sekä sivummalla olevien alueiden palvelut turvattua. Palvelun saatavuus ei aina ole sijainnista kiinni, nykyään kehitetyt etäpalvelut toimivat hyvin. Niiden käyttöä pitää kuitenkin asiakkaille opettaa.

Riittävä henkilöstön määrä varmistaa osaltaan hoidon hyvän laadun. Tästä on tärkeää huolehtia nyt ja tulevaisuudessa. Työnantajakuvaa on parannettava ja sitä heikentäviin asioihin puututtava. Hoitoketjujen toimivuus ja palveluiden saanti mielellään yhdeltä luukulta, ovat tärkeitä tavoitteita.

Sosiaali- ja terveyspalveluiden on perustuttava julkisiin palveluihin. Harkinnan mukaan voidaan ostaa yksityisiltä palveluntuottajilta niitä osittain. Määräävän asemaan ei yksityisiä tule päästää.

Työpaikkoja ja hyvät yritysten palvelut

Elinvoimainen kaupunki tarvitsee työpaikkoja ja yrityksiä. Työpaikkaomavaraisuudella on merkitystä kasvavalla alueella. Monet haluavat asua lähellä työpaikkaa, koska työmatkoihin ei silloin kulu turhaa vapaa-aikaa.

Työpaikkoja tuovat yritykset odottavat sijaintipaikkaa hakiessaan hyvälaatuisia yritysten palveluita, laadukasta kaavoitusta ja yritysalueiden suunnittelua. Tontteja eri tarpeisiin on tärkeää löytyä jatkuvasti. Kangasalla on kuluvalla valtuustokaudella kiinnitetty näihin tarpeisiin huomiota. On perustettu Business Kangasala OY, joka tarjoaa yrityksille palveluita ja tekee heidän kanssaan yhteistyötä. On tärkeää huomioida kaiken kokoiset yritykset. Työpaikka-alueita on lähdetty kehittämään määrätietoisesti mm. Tarastejärvi, Lamminrahka ja Saarenmaa etenevät kovaa vauhtia. Tätä työtä on tärkeää jatkaa myös seuraavalla kaudella.

Vetovoimaiset vapaa-ajan palvelut

Hyvä esimerkki vapaa-ajan palveluista on Sorolan monttu. Sinne on koottu monipuolisesti eri toimintoja ja mahdollisuuksia liikkumiseen ja yhdessäoloon. Myös rakennettuja liikuntapaikkoja kuten tekonurmi ja jäähalli, on viime vuosina rahoitettu.

Kangasala on laaja kaupunki ja täältä löytyy mahdollisuuksia moneen eri toimintaan moottoriurheilusta ratsastukseen ja vesillä liikkumisesta luonnossa vaeltamiseen. Kaupunki voi tukea näistä toimintoja tarjoamalla alueita lajien käyttöön tai kehittämällä niitä, kuten Sorolan monttua on kehitetty. Yhteistyötä eri seurojen ja muiden toimijoiden kanssa pitää tehdä aktiivisesti. On löydettävä parhaat tavat kannustaa ihmisiä liikkumaan ja motivoida eri lajien aktiiveja mukaan vapaa-ajan ympäristöjen kehittämiseen.

Tarpeisiin vastaavat palvelut perheille:

Tämän tavoitteen saavuttamiseksi on tehty paljon työtä jo kuluvalla valtuustokaudella. Perheneuvolan psykologien ja sosiaalityöntekijöiden paikat saatiin täytettyä ja jonoja purettua. Tilanne on lähtenyt jälleen heikentymään voimakkaasti. Koska valtakunnallisestikin on pulaa kyseisistä ammattilaisista ja mahdollisesti emme saa kaikkia virkoja nopeasti täytettyä, on mietittävä miten perheiden tarpeisiin vastataan.

Nopeita ja kevyempiä palveluita on kehitetty ja niitä pitää lisätä. Sähköisen perhekeskuksen luominen ja sitä kautta saatava tieto ja apu, ovat olleet hienoja askeleita eteenpäin. Yhteistyömahdollisuuksia toisten kuntien ja erikoissairaanhoidon kanssa on selvitettävä, että tutkimuksiin odottavien lasten odotusajat saadaan kohtuullisiksi.

Lastensuojeluperheiden palveluihin on lisätty huomattavasti rahaa kuluneella kaudella. Vaikuttavuus ei kuitenkaan ole ollut toivottua. On tärkeää selvittää miksi huostaanottojen määrä kasvaa, vaikka palveluihin on panostettu. Toimet tulee kohdentaa niin, että ne todella auttavat. Avun oikea-aikuisuus on erittäin tärkeää. Mitä aiemmin apua pystytään antamaan, sitä paremmin raskailta toimilta säästytään.