Kangasalan demareiden toiminnassa näkyy hyvä henki ja positiivinen vire

Kangasalan sosialidemokraattinen valtuustoryhmä on vuosia toiminut aktiivisesti kehittäen ja parantaen kotikaupunkia asukkaiden hyvinvoinnin, palveluiden ja elinympäristön tarpeiden näkökulmasta. Ryhmämme kokoontuu säännöllisesti ja käy vilkasta keskustelua esillä olevista asioista, sekä kuuntelee viestejä joita valtuutetut eri tahoilta saavat. 

Yhtenä punaisena lankana olemme pitäneet peruspalveluiden ja matalan kynnyksen  palveluiden pitämistä hyvällä tasolla. Kasvavassa kaupungissa se tarkoittaa säännöllistä resurssien lisäämistä ja toimintatapojen seuraamista. Vuoden 2021 talousarvioon sisältyy sosiaali- ja terveyskeskukseen lastensuojelun sosiaalityntekijä, perheneuvolan psykologi, nuorisopsykiatrian sosiaalityntekijä ja perhepalveluiden sosiaaliohjaaja. Varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen laadusta on huolehdittava myös tulevaisuudessa. Ikäihmisten kotipalveuun saadaan geriatri, joka tukee erityisesti ikääntyneiden kotona pärjäämistä. Tämä on asia josta syksy aikana on tullut runsaasti viestiä omaisilta, nyt se saadaan kuntoon!

Pidämme tärkeänä myös sitä, että kaupunki kehittyy ja kasvaa. Sijaintimme Tampereen seudulla on hyvä ja uusia asukkaita saamme mukavasti. Kasvavat verotulot auttavat selviämään myös tulevaisuuden investoinneista sekä palveluiden tarpeesta. Saamme työskennellä positiivisten asioiden parissa, toisin kuin asukkaitaan menettävillä alueilla joudutaan tekemään. Taloudesta on kuitenkin huolehdittava, joten maltillinen eteneminen on paikallaan.

Kangasalla on laaja maaseutu sekä tiivis kaupunkirakenne Tampereen läheisyydessä. Molempia tulee kehittää. Ryhmämme on tukenut mm. Kuhmalahden koulun säilymistä Kuhmalahdella ja uuden koulutilan rakentamista sen tarpeen ilmenemisestä alkaen. Monipuoliset asumis- ja yritysalueet ovat meille rikkaus. 

Kangasala haluaa myös huolehtia yrityksistään SDP:n ryhmä on ollut hyvin yksituumaisesti sitä mieltä, että työpaikkaomavaraisuudella on kaupungille merkitystä. Hyvät työpaikat houkuttelevat myös muuttamaan Kangasalle. Tällä valtuustokaudella perustettu Business Kangasala OY, on ollut iso askel kohti toimivia elinkeinopalveluja. Sujuva yhteistyö ja tarpeeseen vastaavat palvelut ovat merkittävässä asemassa, kun yritys harkitsee sijoittumispaikkaa. 

Kaikki hyvä tarvitsee toimiakseen ja kehittyäkseen myös uudistumista. Nyt ehdokasasettelun aika ja toivotamme mukaan uusia kotikaupungin kehittämisestä kiinnostuneita. Sinun ei tarvitse tietää politiikasta mitään. Riittää, että haluat toimia erilaisten, meidän kaikkien elämää ja arkeen vaikuttavien asioiden eteen.

Hanna Laine

Valtuuston puheenjohtaja, SDP

Pekka Lahti

valtuustoryhmän puheenjohtaja, SDP